Twents op sterven na dood? - Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

von: Sabine Maas

Waxmann Verlag GmbH, 2014

ISBN: 9783830980339 , 94 Seiten

Format: PDF, OL

Kopierschutz: frei

Windows PC,Mac OSX Apple iPad, Android Tablet PC's Online-Lesen für: Windows PC,Mac OSX,Linux

Preis: 12,99 EUR

Mehr zum Inhalt

Twents op sterven na dood? - Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne


 

Buchtitel

1

Inhoud

5

1 Inleiding

6

2 Stand van onderzoek

9

2.1 Dialect en dialectverlies

9

2.2 Dialecten in Nederland

14

2.3 Het Nedersaksisch

17

2.4 Het Twents

23

3 Onderzoeksopzet en -methode

33

3.1 Plaats van het onderzoek – Borne

33

3.2 Onderzoeksopzet

37

3.3 Onderzoeksmethode

46

4 Resultaten

50

4.1 Dialectcompetentie (situatie 1)

50

4.2 Standaardtaalcompetentie (situatie 2 en 3)

60

4.3 Taalgebruik (situatie 4 en 5)

66

4.4 Vergelijking van de opnamesituaties

74

5 Conclusie

78

6 Literatuur

82

7 Bijlage

86

7.1 Vragenlijst voor de informanten

86

7.2 Materiaal voor de opnames

88

8Zusammenfassung

91