EDucation & GEnder - Genderrechtvaardige vorming en opvoeding in diverse landen. Historische aspecten - actuele trends

EDucation & GEnder - Genderrechtvaardige vorming en opvoeding in diverse landen. Historische aspecten - actuele trends

von: Oliver Holz, Bart Hempen

Waxmann Verlag GmbH, 2013

ISBN: 9783830978695 , 190 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: DRM

Windows PC,Mac OSX Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 26,99 EUR

Mehr zum Inhalt

EDucation & GEnder - Genderrechtvaardige vorming en opvoeding in diverse landen. Historische aspecten - actuele trends


 

Uit de door de Europese Commissie gefinancierde studie over "gender-specifieke verschillen in studieresultaten" blijkt dat gendergelijkheid een actueel onderwerp in vele landen is. Een beleid rond gelijke kansen wordt vaak niet algemeen doorgevoerd. Maatregelen om genderongelijkheid op vlak van geleverde studieresultaten weg te werken, richten zich vooral op het onderpresteren van jongens.
In deze publicatie worden historische aspecten en actuele trends inzake gender gerechtvaardigd onderwijs in 12 Europese landen beschreven. Een vergelijking tussen deze landen komt ook aan bod. De auteurs leveren met deze landen analyse en de vergelijkende studie tussen de landen, informatie en inspiratie aan allen die geïnteresseerd zijn in de gender problematiek in het onderwijs.