Twents op sterven na dood? - Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

von: Sabine Maas

Waxmann Verlag GmbH, 2014

ISBN: 9783830980339 , 94 Seiten

Format: PDF, OL

Kopierschutz: frei

Windows PC,Mac OSX Apple iPad, Android Tablet PC's Online-Lesen für: Windows PC,Mac OSX,Linux

Preis: 12,99 EUR

Mehr zum Inhalt

Twents op sterven na dood? - Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne


 

Dialecten zijn in de afgelopen tijd steeds meer onder druk komen te staan door de overkoepelende standaardtaal die in een tijd van groeiende mobiliteit geschikter wordt geacht dan het regionaal beperkte dialect. Hierdoor ontstaat een complex systeem van verschillende registers tussen dialect en standaardtaal waar afhankelijk van de situatie gebruik van wordt gemaakt. In dit boekwordtde status onderzocht van het Twentse dialect zoals gesproken in Borne, in de Nederlandse provincie Overijssel. Aan de hand van opnames van het taalgebruik van inwonersin verschillende situaties wordt geanalyseerd hoe de dialectcompetentie en het dialectgebruik van verschillende leeftijdsgroepen zich verhoudt ten opzichte van de standaardtaal. Is het Twents op sterven na dood of heeft het toch nog een kans om naast de standaardtaal te overleven?

Sabine Maas studeerdeNederlands en Wiskunde aan de Westfälische-Wilhelms-Universiteit Münster. In 2013 sloot ze haar studie af als Master of Education. In haar masterscriptie heeft ze zich beziggehouden met het hedendaagse gebruik van het Twents in Borne. Op dit moment werkt ze als lerares op een gymnasium in Vreden, Duitsland.